Ekofarma Štítná
Ekofarma Štítná

Jsme uskupení malých farem se srdcem hospodářství ve Štítné nad Vláří, jenž hospodaří až k pomezí hranic se Slovenskou republikou. Navazujeme na dlouholetou zemědělskou tradici regionu – pastevectví ovcí, v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích katastrů Štítná nad Vláří, Jestřabí nad Vláří, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie, působíme od roku 2002.

Z počátku tvořila drtivá většinu našich obhospodařovaných pozemků lokality, jenž v minulosti velké zemědělské podniky opustily z důvodů neekonomičnosti a to hlavně nemožnosti obhospodařování zemědělskou mechanizací ať už z důvodů terénních podmínek, svažitosti či jejich velikosti.

S rostoucí výměrou farem a s úctou, citem ke krajině a zvířatům, jsme od roku 2009 začali hospodařit v systému ekologického zemědělství se šetrným přístupem ke krajině a vytvořením kvalitních podmínek pro zimní ustájení a samotný chov našich zvířat. Naší hlavní doménou je chov ovcí plemene suffolk a jejich kříženců.

S ohledem na pestrost krajiny, chutě našich ovcí a strukturu hospodářství se nám naskytla možnost pěstování ovoce v našich sadech s tradičními druhy ovoce jakou jsou trnky, jablka, hrušky, třešně a třeba i ořechy a protože našim zvířatům se v sadech líbí… snažíme se postupně tyto sady v rámci možností rozšiřovat.